53

Març 2011

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • La Comissió d'Avaluació de la Qualitat en el nou marc per a l'avaluació de la qualitat de les titulacions universitàries
  El 2 de juliol de 2010, el Consell de Direcció d'AQU Catalunya va aprovar el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de títols oficials. El Marc VSMA vincula de manera lògica els quatre processos d'avaluació que fixa la legislació vigent, a fi d'establir una coherència conceptual i una eficiència més gran en la gestió dels diferents instruments d'avaluació que s'han d'implantar, tant els interns com els externs.
  Josep Manel Torres Solà - Coordinador de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • Explorant el futur de les estratègies d'assegurament i millora de la qualitat en l'ensenyament superior
  Periòdicament, l'ENQA realitza anàlisis adreçades a disposar d'una visió actualitzada sobre els mecanismes europeus de garantia externa de la qualitat de l'ensenyament superior. La primera anàlisi, duta a terme l'any 2002, va permetre identificar els actors (agències) i les metodologies emprades en l'àmbit europeu. La segona anàlisi, l'any 2007, va actualitzar les dades de l'estudi anterior i va mesurar la posició de les agències en relació amb els estàndards europeus sobre assegurament de la qualitat (ESG). L'any 2011 l'ENQA efectua una tercera anàlisi, que té per objectiu promoure el diàleg sobre l'impacte dels mètodes de garantia de la qualitat i la seva possible evolució futura.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008