53

Març 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
10.02.2011

S'obre la convocatòria 2011 del programa AUDIT

La convocatòria 2011 del programa AUDIT s'adreça als centres propis i universitats del sistema universitari català. L'objectiu del programa és avaluar, abans de la seva implementació, l'adequació dels sistemes de garantia de la qualitat (SGIQ) dels centres de formació universitària. Les universitats poden optar per presentar models SGIQ específics de centre, dissenyats i adaptats a les característiques i les peculiaritats de cada centre participant, o models SGIQ generals d'universitat.

Les sol·licituds d'adhesió al programa es poden presentar a AQU Catalunya durant tot l'any 2011. La participació al programa AUDIT es formalitza mitjançant la signatura d'un conveni entre cadascun dels centres i AQU Catalunya on es concreta el desplegament del programa.

WORD Sol·licitud modalitat ampliació
WORD Sol·licitud modalitat avaluació ordinària

Enllaç extern Documents de referència del programa AUDIT

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008