54

Maig 2011

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Quart estudi d'inserció laboral de la població graduada de les universitats catalanes
  Els estudis d'inserció laboral tenen un valor fonamental per al sistema universitari. En primer lloc, ofereixen informació sobre l'ajustament entre l'oferta i la demanda i la seva evolució, si bé aquestes dades són fortament dependents de la situació del mercat laboral. En segon lloc, permeten disposar d'indicadors sobre la qualitat de la formació des de la perspectiva del mercat laboral, informació fonamental per al disseny i el seguiment dels programes de formació, en especial els de naturalesa professionalitzadora. I, en tercer lloc, les dades recollides per aquests estudis poden ser de gran utilitat per millorar els processos i serveis d'orientació professional, informació clarament rellevant en temps de crisi econòmica.
  Lorena Bernáldez Arjona - Tècnica de gestió d'AQU Catalunya
 • Els indicadors per al seguiment de les titulacions oficials a Catalunya
  Les universitats catalanes comencen enguany el seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. Aquest procés es descriu en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació que està desplegant AQU Catalunya i es fonamenta en dues bases sòlides que garanteixen en gran manera l'èxit de l'etapa que ara s'inicia.
  Carme Edo Ros - Gestora de projectes d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008