el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

54

Maig 2011

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

AQU Catalunya i la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials catalanes

AQU Catalunya va recuperar la potestat de realitzar l'avaluació ex ante de les propostes de titulacions oficials de les universitats catalanes per verificar-les arran de l'aprovació del Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, que modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Així, l'Agència assumia de forma completa els processos de verificació, seguiment i acreditació a Catalunya.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Quart estudi d'inserció laboral de la població graduada de les universitats catalanes
  Els estudis d'inserció laboral tenen un valor fonamental per al sistema universitari. En primer lloc, ofereixen informació sobre l'ajustament entre l'oferta i la demanda i la seva evolució, si bé aquestes dades són fortament dependents de la situació del mercat laboral. En segon lloc, permeten disposar d'indicadors sobre la qualitat de la formació des de la perspectiva del mercat laboral, informació fonamental per al disseny i el seguiment dels programes de formació, en especial els de naturalesa professionalitzadora. I, en tercer lloc, les dades recollides per aquests estudis poden ser de gran utilitat per millorar els processos i serveis d'orientació professional, informació clarament rellevant en temps de crisi econòmica.
  Lorena Bernáldez Arjona - Tècnica de gestió d'AQU Catalunya
 • Els indicadors per al seguiment de les titulacions oficials a Catalunya
  Les universitats catalanes comencen enguany el seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. Aquest procés es descriu en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l'Acreditació que està desplegant AQU Catalunya i es fonamenta en dues bases sòlides que garanteixen en gran manera l'èxit de l'etapa que ara s'inicia.
  Carme Edo Ros - Gestora de projectes d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • L'enquesta d'inserció laboral. A l'altra banda del telèfon

  Marta Cañizares Bullón
  Llicenciada en Història de l'Art, UB

  Fa uns tres anys que vaig acabar els meus estudis d'Història de l'Art a la Universitat de Barcelona. Podria dir que sóc de moltes promocions diferents, ja que la meva carrera es va allargar força en el temps. Entre l'Erasmus i compaginar estudis i feina a temps complet, costa situar-me en una promoció específica perquè va ser difícil finalitzar els meus estudis en el període establert. He de dir que, per a mi, inserir-me laboralment, estrictament parlant, no ha estat un problema, ja que treballo des de fa més de deu anys. Ara bé, si hem d'especificar inserció laboral relacionada amb els meus estudis universitaris, aquí sí que comencem a tenir certs problemes.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008