54

Maig 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
29.04.2011

AQU Catalunya manté la certificació ISO 9001:2008

L'Agència ha superat satisfactòriament l'auditoria externa corresponent al segon seguiment de la certificació ISO 9001:2008, duta a terme per Applus els dies 14 i 15 d'abril. El procés d'avaluació de la qualitat universitària, que inclou l'avaluació institucional i l'avaluació del professorat universitari, constitueix l'abast de la certificació.

En l'informe de l'auditoria externa cal remarcar l'absència de no conformitats ni majors ni menors i la valoració molt positiva de la tasca feta durant l'últim any. Entre els punts forts que l'auditoria ha detectat destaquen el Programa Experimental de Seguiment de Titulacions Oficials de Grau i Màster i el procés d'avaluació de l'activitat investigadora del PDI de les universitats catalanes.

La norma ISO 9001:2008, internacionalment reconeguda, conté directrius que permeten a qualsevol usuari dissenyar i implantar un sistema de gestió de la qualitat a mida orientat a l'assegurament de la qualitat del producte o servei i a augmentar la satisfacció d'usuaris o clients.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008