54

Maig 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
09.03.2011

Una delegació de l'agčncia de qualitat universitŕria romanesa visita AQU Catalunya

Un grup de 15 persones, entre elles el president i el secretari general, de la Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS) han visitat AQU Catalunya el 24 de febrer. Entre d'altres qüestions, la delegació romanesa s'ha interessat pels mecanismes de garantia de la qualitat dels ensenyaments (nacionals i transnacionals), els mecanismes d'autonomia a les universitats catalanes i la seva relació amb el treball de l'agència, l'avaluació de la gestió, i el desenvolupament de la governança.

En el seu viatge a Catalunya, la delegació de l'ARACIS ha visitat també la UPC i la UAB.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008