54

Maig 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
03.03.2011

AQU Catalunya participa en el Curs de Representació Estudiantil de la UdL

La Universitat de Lleida organitza, entre els mesos de febrer i març, el Curs de Representació Estudiantil. Els objectius del curs són:

  • Donar a conèixer l'Estatut de l'estudiant universitari.
  • Formar i reflexionar sobre els diferents aspectes relacionats amb la participació estudiantil a la universitat combinant les perspectives teòriques i pràctiques.
  • Crear un espai de debat, reflexió i promoció de la participació dels estudiants i associacions a la UdL.
  • Fomentar la participació de l'estudiantat en els òrgans de govern i representació de la UdL i en el seguiment de la qualitat de la formació de la UdL.

El secretari de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya i tècnic de qualitat de l'Agència, Albert Basart, ha participat en la sessió del 28 de febrer i hi ha presentat la ponència Representació estudiantil a Catalunya, a Espanya i a Europa.

Curs de representació estudiantil, UdL

La UdL ha organitzat aquest curs per fomentar la representació
estudiantil i donar a conèixer l'Estatut de l'estudiant universitari

Més informació:

http://www.udl.es/organs/vicerectors/vest/Curs_Representacio.html

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008