54

Maig 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
13.04.2011

Resultats de la segona convocatòria de 2010 d'acreditacions de recerca i recerca avançada

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada corresponents a la segona convocatòria de 2010, oberta del 14 al 29 d'octubre. El percentatge de sol·licituds resoltes favorablement és del 61% en el cas de les acreditacions de recerca i del 52% en el cas de les acreditacions de recerca avançada. Les taules següents recullen els resultats per figura i àmbit de coneixement:

RECERCA (agregats)

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 27 0 12 15 44
Ciències Socials 33 1 17 15 53
Ciències 15 0 13 2 87
Ciències de la Vida 12 0 7 5 58
Ciències Mèdiques 28 2 15 11 58
Enginyeria i Arquitectura 34 3 23 8 74
TOTAL 149 6 87 56 61

RECERCA AVANÇADA (catedràtics)

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 4 0 1 3 25
Ciències Socials 11 1 4 6 40
Ciències 8 0 5 3 63
Ciències de la Vida 5 0 3 2 60
Ciències Mèdiques 10 0 8 2 80
Enginyeria i Arquitectura 14 3 4 7 36
TOTAL 52 4 25 23 52

TS: total sol·licituds; TSR: sol·licituds tancades sense resolució; F: favorables; D: desfavorables;
%F: % favorables sobre el total.


PDF EDICTE d'11 d'abril de 2011, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

PDF EDICTE d'11 d'abril de 2011, de notificació dels acords de les comissions per a l'acreditació de recerca avançada de la Comissió d'Avaluació de la Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008