54

Maig 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
30.03.2011

AQU Catalunya participa en la formació d'avaluadors de Bňsnia i Hercegovina

L'Agència catalana, membre del consorci TEMPUS: ESABIH (European Standards for Accreditation of Study Programmes in Bosnia and Herzegovina Universities), ha col·laborat en el procés de formació de 50 professors de Bòsnia i Hercegovina que avaluaran una trentena de titulacions per acreditar-les a nivell nacional. Les sessions ha tingut lloc a Sarajevo els dies 25 i 26 de març.

AQU Catalunya coordinarà, a més a més, l'avaluació externa de sis dels programes. En aquesta avaluació hi participaran la Universitat de Heidelberg, la Universitat Catòlica de Lovaina, el Politécnico de Porto i l'Agència de Qualitat de Flandes, i també estudiants del sistema universitari bosnià.

Avaluadors_Bosnia

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008