el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

55

Juliol 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

 

OPINIÓ

  • Virtuts i límits dels informes de seguiment

    Salvador Cardús i Ros
    Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB

    A hores d'ara és difícil trobar algú que s'atreveixi a posar en qüestió, de manera oberta i radical, la necessitat d'avaluar l'activitat acadèmica i de fer-ne un seguiment sistemàtic i transparent.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008