55

Juliol 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
20.05.2011

Taller de l'ENQA sobre l'assegurament de la qualitat en la formació continuada

L'Associació Europea per a l'Assegurament de la Qualitat en l'Educació Superior (ENQA) i la Fundació per a l'Acreditació de la Gestió Empresarial Internacional (FIBAA) han organitzat el taller Assegurament de la qualitat en la formació continuada, desenvolupaments recents i perspectives de futur, que ha tingut lloc a Bonn, Alemanya, els dies 16 i 17 maig.

Els objectius del taller han estat contribuir a la comprensió conjunta de l'assegurament de la qualitat en la formació continuada entre els diferents agents implicats, compartir bones pràctiques en l'assegurament extern de la qualitat de la formació continuada i tractar criteris i procediments per a l'assegurament extern de la qualitat d'aquest tipus de formació.

El taller s'ha dirigit especialment a les agències que formen part de l'ENQA, rectors i vicerectors responsables de l'assegurament de la qualitat, estudiants i ocupadors.

El director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya, Josep Grifoll, ha moderat la taula rodona Transparència dels estudis de formació continuada.

Programa i presentacions del taller

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008