55

Juliol 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
14.06.2011

Reunió de la Comissió d'Estudiants

La Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya, en la seva reunió de 8 de juny, ha valorat positivament les conclusions de la jornada sobre participació dels estudiants en l'àmbit internacional, organitzada per l'Agència i la Universitat Rovira i Virgili el desembre passat.

La Comissió ha considerat favorables els avenços en el reconeixement de la implicació dels estudiants per part d'universitats i institucions. No obstant, considera que cal fer un pas més i reconèixer les capacitats específiques adquirides a través de tasques representatives com un valor afegit a la titulació cursada. Els membres de la Comissió han acordat fer difusió de les conclusions de la jornada a través del Consell de l'Estudiantat de les Universitats de Catalunya (CEUCAT).

D'altra banda, s'ha presentat el procés de verificació de les titulacions oficials de grau i màster en el qual els estudiants tenen un paper actiu a través de les Comissions Específiques d'Avaluació. Durant la reunió també s'ha presentat la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster, que posa de manifest la importància de la satisfacció global dels estudiants respecte els estudis cursats. En aquest sentit, la Comissió ha opinat que cal reflexionar sobre el funcionament de les enquestes de satisfacció dels estudiants per tal de garantir-ne l'efectivitat i la transparència.

Comissió Estudiants

La Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya es va reunir el 8 de juny

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008