55

Juliol 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
30.05.2011

Més de 18.500 persones participen en el quart estudi d'inserció laboral de la població titulada del sistema universitari català

El treball de camp en què es fonamenta el quart estudi d'inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes, coordinat per AQU Catalunya, ha finalitzat amb un 22% més de persones graduades i un 24% més de persones doctorades enquestades respecte de l'edició de l'any 2008.

  2008 2011 Increment
Població enquestada graduada 12.258 16.182 24,24%
Població enquestada doctorada 934 1.225 23,75%

La causa principal d'aquest increment de població mostral és l'abast de l'estudi que, per primera vegada, compta amb la participació de les universitats privades i també 22 centres adscrits, el que representa l'enquesta més extensa d'aquest tipus realitzada mai a la Unió Europea.

L'estudi d'inserció laboral de 2011 presenta tres nivells d'anàlisi:

  • Població graduada el curs 2006-2007.
  • Població doctorada els anys 2006 i 2007. 
  • Seguiment de la població titulada l'any 2000-2001 des d'una perspectiva de gènere.  

La taula següent descriu la població i la mostra del quart estudi d'inserció laboral d'AQU Catalunya:

  Població Mostra
Població graduada 28.616 16.182
Població doctorada 1.824 1.225
Seguiment des d'una perspectiva de gènere 1.778 1.101
Total 32.218 18.508

Les enquestes s'han realitzat telefònicament entre el 24 de gener i el 28 de març, i la durada mitjana de la trucada ha estat d'onze minuts i divuit segons.

Més informació: Quart estudi d'inserció laboral de la població graduada de les universitats catalanes

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008