56

Setembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
24.08.2011

Nova Política de qualitat i seguretat d'AQU Catalunya

La qualitat i la seguretat de la informació són aspectes estratègics per la millora contínua del desenvolupament de les activitats de l'Agència. Per aquest motiu, el Consell de Direcció ha aprovat la nova Política de qualitat i seguretat d'AQU Catalunya.

Els compromisos envers la qualitat comprenen:

  • L'avaluació externa de l'Agència d'acord amb els estàndards europeus de qualitat, amb l'objectiu d'alinear l'entitat amb l'Espai europeu d'educació superior.
  • El sistema de gestió de la qualitat intern, basat en la norma internacional de gestió de la qualitat ISO 9001.

Els compromisos envers la seguretat comprenen:

  • L'adopció de les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació, amb l'objectiu de vetllar pels interessos i drets dels usuaris dels serveis de l'Agència.
  • El compliment a la legislació vigent referent a protecció de dades de caràcter personal, de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altra que sigui d'aplicació a les activitats de l'Agència.
  • L'establiment de les condicions de confiança en l'ús dels mitjans electrònics i la prestació continuada dels serveis mitjançant uns sistemes d'informació que compleixin la legislació i els estàndards de seguretat vigents.

El Consell de Direcció va aprovar formalment la Política de qualitat i seguretat el dia 26 d'abril del 2011.

PDF Política de qualitat i seguretat d'AQU Catalunya

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008