56

Setembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te
01.08.2011

Les agčncies catalana i basca signen un conveni marc de col·laboració

El director d'AQU Catalunya i el de l'Euskal Unibersitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Anetzia (UNIBASQ) han signat un Conveni marc de col·laboració per a l'establiment de mecanismes de cooperació i d'intercanvi d'experiències en els camps de l'avaluació de la qualitat, certificació i acreditació.

Entre els àmbits susceptibles de col·laboració es troben la participació en programes de formació, l'elaboració de protocols d'avaluació i documents interns per a la millora de l'activitat avaluadora i el disseny d'aplicacions informàtiques per a la gestió de les avaluacions.

L'establiment d'aquest conveni constitueix una declaració d'intencions entre ambdues agències, la finalitat del qual és promoure una relació recíprocament beneficiosa en els àmbits descrits.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008