56

Setembre 2011

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Programa World of Work (WoW ®) de la Liverpool John Moores University (LJMU) - Un enfocament estratègic d'importància global
    El programa World of Work (WoW ®) és la resposta de la LJMU a un conjunt de prestigiosos informes, que defensen la necessitat de les universitats de prendre's més seriosament l'ocupabilitat dels estudiants per al benefici de les economies locals, regionals i nacionals, i també a unes converses en profunditat amb els empresaris amb què treballem. Així mateix, som conscients de la necessitat d'oferir resultats positius als nostres estudiants, que estan invertint fortament en la seva educació. A més, volem dotar la LJMU d'un element diferenciador, i creiem que el nostre enfocament és molt atractiu per als estudiants potencials.
    Terry Dray - Director de Promoció de Graduats i Implicació d'Ocupadors, LJMU
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008