58

Gener 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • La publicitat dels informes d'avaluació d'AQU Catalunya
  L'estàndard 2.5 sobre l'elaboració d'informes d'avaluació dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior diu que "els informes s'han de publicar i redactar en un estil clar i accessible. El lector ha de poder-hi trobar fàcilment qualsevol decisió, suggeriment o recomanació".
  Redacció - AQU Catalunya
 • Tres anys d'AUDIT
  El passat 15 de desembre, a la Universitat Politècnica de Catalunya, ANECA, ACSUG i AQU Catalunya van lliurar els certificats AUDIT als 109 centres de 24 universitats que han obtingut, en la tercera convocatòria del programa, una avaluació positiva del disseny del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) dels seus programes formatius.
  Redacció - AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008