58

Gener 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
09.12.2011

Reunió del Consell de l'ENQA a Brussel·les

En la sisena reunió de l'any 2011 del Consell de l'Associació europea d'agències per a l'assegurament de la qualitat, ENQA, celebrada a Brussel·les el 25 de novembre passat, s'ha acordat crear dos grups de treball: un sobre l'impacte de les avaluacions i l'altre sobre el concepte d'excel·lència en l'educació superior.

AQU Catalunya està present al Consell de l'ENQA a través del director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat, Josep Grifoll.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008