58

Gener 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
18.11.2011

Intercanvi d'experičncies entre la universitat i el món de l'empresa

AQU Catalunya i el Cercle d'Economia han organitzat la jornada La inserció laboral dels universitaris. El seu encaix per competir en l'escenari internacional, amb l'objectiu de difondre els resultats de l'enquesta 2011 d'inserció laboral de la població graduada catalana i d'oferir un punt de trobada entre la universitat i l'empresa per reflexionar conjuntament sobre la relació entre els universitaris i el mercat de treball. Entre els temes tractats destaquen les taxes universitàries, el coneixement d'idiomes i la mobilitat de l'estudiantat i l'emprenedoria de la població graduada.

PDF PDF Programa

PDF PDF Ponència: La inserció laboral dels graduats universitaris: tòpics, mites i realitats, Josep Anton Ferré, director d'AQU Catalunya

Jornada al Cercle d'Economia 

La jornada va tenir lloc al Cercle d'Economia el 16 de novembre.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008