59

Març 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
20.01.2012

AQU Catalunya presenta l'informe d'inserció laboral 2011 als orientadors de secundŕria

AQU Catalunya ha participat en la sessió informativa organitzada per la Direcció General d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat destinada als orientadors de secundària, que va tenir lloc al Departament d'Ensenyament el 18 de gener.

A la sessió s'hi van presentar el nou portal Orienta't, del web Estudiar a Catalunya, l'informe d'inserció laboral dels ensenyaments professionals del Departament d'Ensenyament i l'estudi d'inserció laboral 2011 d'AQU Catalunya.

PDF PDF La inserció laboral dels graduats universitaris: informació per a l'orientació dels estudiants de Batxillerat, Josep Anton Ferré Vidal, director d'AQU Catalunya

Inserció laboral per als orientadors de secundŕria

El director d'AQU Catalunya, Josep Anton Ferré, va presentar l'informe
d'inserció laboral als orientadors de secundària.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2011 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008