60

Maig 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Estat de l'avaluació externa internacional 2012 d'AQU Catalunya
  Per ser membres de la xarxa europea d'agències de qualitat (ENQA) i estar inscrites al registre europeu d'agències de qualitat (EQAR), les agències europees han de superar una avaluació externa internacional cada cinc anys. La regulació de l'Estat espanyol estableix que només les agències que siguin membres de ple dret d'ENQA i estiguin inscrites al registre EQAR poden desenvolupar els processos de verificació de les titulacions universitàries oficials.
  Redacció - AQU Catalunya
 • Balanç del primer any de verificació, seguiment i modificació de les titulacions
  Prop de 200 persones de les universitats catalanes van participar en la Jornada de metaavaluació dels processos de verificació, seguiment i modificació de les titulacions oficials, organitzada per AQU Catalunya, amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 6 de març de 2012.
  Redacció - AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008