60

Maig 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Balanç del primer any de verificació, seguiment i modificació de les titulacions

Redacció - AQU Catalunya

Prop de 200 persones de les universitats catalanes van participar en la Jornada de metaavaluació dels processos de verificació, seguiment i modificació de les titulacions oficials, organitzada per AQU Catalunya, amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 6 de març de 2012.

Els objectius de la Jornada eren, d'una banda, l'anàlisi del desenvolupament i dels resultats dels processos de verificació, seguiment i modificació desplegats fins al moment i, de l'altra, la reflexió sobre aspectes del Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació de les titulacions oficials (Marc VSMA) encara en elaboració, com ara l'acreditació i la recollida de la satisfacció dels agents implicats. Per assolir aquests objectius, AQU Catalunya va convidar a participar-hi les persones de la comunitat universitària directament implicades en els processos del Marc VSMA desplegats, com són vicerectors de qualitat i d'ordenació acadèmica, responsables acadèmics de les titulacions i de les unitats tècniques de qualitat, i també estudiants.

La Jornada es va estructurar en una sessió plenària, en la qual l'Agència va presentar el balanç i els resultats del primer any dels processos de verificació i modificació de les titulacions oficials i la visió del futur procés d'acreditació tenint en compte les experiències obtingudes del procés de seguiment, i en cinc sessions paral·leles on els assistents es van dividir en grups de treball per tractar dels temes següents:

PDF PDF Grup 1. Disponibilitat i ús de la informació pública

PDF PDF Grup 2. Indicadors i anàlisi valorativa en el seguiment de les titulacions

PDF PDF Grup 3. Desenvolupament de les accions de millora: millora interna, modificacions i reverificació

PDF PDF Grup 4. Acreditació de les titulacions

PDF PDF Grup 5. Indicadors de satisfacció

El secretari d'Universitats i Recerca, Antoni Castellà, que va assistir a la cloenda de la Jornada, va agrair a AQU Catalunya i a les universitats el treball realitzat fins ara i va mostrar confiança en la utilitat, per a la millora dels processos d'avaluació del Marc VSMA, de les conclusions que aquí es presenten.

PDF PDF Conclusions de la jornada


Galeria de fotos de la jornada

 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008