el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

60

Maig 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Sí a la verificació, no al procediment actual

El Consell de Direcció d'AQU Catalunya manifesta, per mitjà d'aquest comunicat, la seva posició respecte del procés de verificació que actualment segueixen les titulacions universitàries que volen posar-se en marxa o que es reorienten per adequar-se a les demandes de la societat.

El Consell de Direcció reconeix la voluntat i l'esforç dels responsables universitaris de Catalunya per oferir titulacions amb les màximes garanties de qualitat. El darrer any i mig, les titulacions catalanes han superat amb èxit els processos de verificació, en el cas dels títols nous, i de reverificació, en el cas d'alguns dels primers ensenyaments que es van adaptar a l'Espai europeu d'educació superior (EEES).

També manifesta la importància del procés de verificació, entès com un pas previ imprescindible a la implantació d'una titulació i que té per objectiu assegurar l'existència i la coherència de la planificació inicial de l'ensenyament. Si la verificació no existís, caldria crear-la per assegurar la qualitat de les titulacions des del seu inici.

La verificació és important. Ara bé, representa solament la primera fase del procés de millora contínua dels ensenyaments, que prossegueix amb el seguiment, l'avaluació externa i l'acreditació.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Estat de l'avaluació externa internacional 2012 d'AQU Catalunya
  Per ser membres de la xarxa europea d'agències de qualitat (ENQA) i estar inscrites al registre europeu d'agències de qualitat (EQAR), les agències europees han de superar una avaluació externa internacional cada cinc anys. La regulació de l'Estat espanyol estableix que només les agències que siguin membres de ple dret d'ENQA i estiguin inscrites al registre EQAR poden desenvolupar els processos de verificació de les titulacions universitàries oficials.
  Redacció - AQU Catalunya
 • Balanç del primer any de verificació, seguiment i modificació de les titulacions
  Prop de 200 persones de les universitats catalanes van participar en la Jornada de metaavaluació dels processos de verificació, seguiment i modificació de les titulacions oficials, organitzada per AQU Catalunya, amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona, el 6 de març de 2012.
  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Reflexions sobre els processos de verificació, seguiment i modificació

  José Vicente Peña Calvo
  Professor de la Universitat d'Oviedo

  Des que es va iniciar el llarg procés d'adaptació al marc de l'EEES dels estudis universitaris a l'Estat espanyol, s'ha anat consolidant a poc a poc una pràctica de revisió crítica dels nostres plantejaments i realitzacions que ha permès normalitzar processos que dècades enrere eren impensables. Sens dubte, els processos de verificació, seguiment, modificació i, quan serà el moment, acreditació, considerats en conjunt, semblen un instrument adequat per a la millora. No obstant això, crec que cal ajustar alguns mecanismes i millorar els procediments de comunicació entre els diversos estaments i institucions implicats. La Jornada de metaavaluació va ser, des del meu punt de vista, una bona experiència.

  Des que es va iniciar el llarg procés d'adaptació al marc de l'EEES dels estudis universitaris a l'Estat espanyol, s'ha anat consolidant a poc a poc una pràctica de revisió crítica dels nostres plantejaments i realitzacions que ha permès normalitzar processos que dècades enrere eren impensables. Sens dubte, els processos de verificació, seguiment, modificació i, quan serà el moment, acreditació, considerats en conjunt, semblen un instrument adequat per a la millora. No obstant això, crec que cal ajustar alguns mecanismes i millorar els procediments de comunicació entre els diversos estaments i institucions implicats. La Jornada de metaavaluació va ser, des del meu punt de vista, una bona experiència.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008