60

Maig 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
25.04.2012

AQU Catalunya supera la renovació de la certificació ISO 9001:2008

L'Agència ha rebut la renovació del certificat del seu sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2008 pel procés d'avaluació de la qualitat universitària, que inclou l'avaluació institucional i l'avaluació del professorat universitari.

En l'informe de l'auditoria externa, duta a terme per Applus, destaca l'absència de no conformitats i la valoració positiva de la tasca feta durant l'últim any. Els punts forts detectats són els següents:

  • L'organització dels sistemes de treball.
  • La traçabilitat de les activitats.
  • La informatització dels processos d'avaluació.
  • El desenvolupament de la plataforma informàtica NEXUS per a la gestió de les activitats de l'Agència.

La norma ISO 9001:2008, internacionalment reconeguda, conté directrius que permeten a qualsevol usuari dissenyar i implantar un sistema de gestió de la qualitat a mida orientat a l'assegurament de la qualitat del producte o servei i a augmentar la satisfacció d'usuaris o clients.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008