60

Maig 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
13.04.2012

Nova imatge del web d'AQU

El web de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya presenta una pàgina d'inici amb un nou disseny i organització dels continguts més usable amb l'objectiu de facilitar la navegació i l'accés a les informacions i serveis que s'hi ofereixen. També s'ha millorat l'accés al web a través dels diferents dispositius mòbils.

El desenvolupament de la nova imatge del web s'ha realitzat amb recursos interns.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008