60

Maig 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Reflexions sobre els processos de verificació, seguiment i modificació
    Des que es va iniciar el llarg procés d'adaptació al marc de l'EEES dels estudis universitaris a l'Estat espanyol, s'ha anat consolidant a poc a poc una pràctica de revisió crítica dels nostres plantejaments i realitzacions que ha permès normalitzar processos que dècades enrere eren impensables. Sens dubte, els processos de verificació, seguiment, modificació i, quan serà el moment, acreditació, considerats en conjunt, semblen un instrument adequat per a la millora. No obstant això, crec que cal ajustar alguns mecanismes i millorar els procediments de comunicació entre els diversos estaments i institucions implicats. La Jornada de metaavaluació va ser, des del meu punt de vista, una bona experiència.

    Des que es va iniciar el llarg procés d'adaptació al marc de l'EEES dels estudis universitaris a l'Estat espanyol, s'ha anat consolidant a poc a poc una pràctica de revisió crítica dels nostres plantejaments i realitzacions que ha permès normalitzar processos que dècades enrere eren impensables. Sens dubte, els processos de verificació, seguiment, modificació i, quan serà el moment, acreditació, considerats en conjunt, semblen un instrument adequat per a la millora. No obstant això, crec que cal ajustar alguns mecanismes i millorar els procediments de comunicació entre els diversos estaments i institucions implicats. La Jornada de metaavaluació va ser, des del meu punt de vista, una bona experiència.
    José Vicente Peña Calvo - Professor de la Universitat d'Oviedo
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008