61

Juliol 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Europa vol mesurar l'impacte de la garantia externa de la qualitat dels ensenyaments universitaris
  Actualment, hi ha una necessitat per part de les agències i d'altres sectors propers (com ara l'ENQA, l'EUA o l'ESU) de valorar la utilitat d'una política que consisteix a avaluar externament la qualitat d'un servei, l'ensenyament superior. Un servei que és altament complex i sofisticat; que la societat considera com a bé públic, malgrat que també tingui característiques de bé privat, i que a Europa és ofert per un important nombre d'universitats públiques.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya
 • Projectes europeus en matèria d'educació
  L'educació i la formació són part essencial de l'estratègia Europa 2020. Aquest pla, adoptat per la Unió Europea (UE) per fer front a l'actual crisis econòmica i financera, busca la transformació del vell continent per aconseguir recuperar un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador.
  Àngel Jiménez Aranda - Gerent d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008