61

Juliol 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

Projectes europeus en matèria d'educació

Àngel Jiménez Aranda - Gerent d'AQU Catalunya

Estratègia Europa 2020L'educació i la formació són part essencial de l'estratègia Europa 2020. Aquest pla, adoptat per la Unió Europea (UE) per fer front a l'actual crisis econòmica i financera, busca la transformació del vell continent per aconseguir recuperar un creixement econòmic intel·ligent, sostenible i integrador.

Un dels cinc objectius principals de l'estratègia Europa 2020 es focalitza en l'educació i preveu dos reptes ambiciosos: la reducció de la taxa d'abandonament escolar1 per sota del 10% i l'augment fins a un mínim del 40% de la població europea de 30 a 34 anys amb estudis superiors (o equivalents) completats. Segons dades de l'Eurostat, l'abandonament escolar entre els 18 i els 24 anys a l'Estat espanyol és del 28%, gairebé el triple de l'objectiu marcat. El problema és significativament greu, atès que aquesta xifra pràcticament es manté des de fa més d'una dècada. Calen solucions innovadores, diferents de les que s'han aplicat fins ara, per reduir aquesta ràtio.

Les xifres de l'Eurostat també mostren que a l'Estat espanyol el nombre de persones entre 30 i 34 anys amb estudis superiors és del 40%, percentatge que compleix actualment el mínim establert per al 2020. En aquest cas, el repte per als propers anys és mantenir aquesta xifra tot fomentant la formació superior i evitar que la crisi actual pugui minvar el nombre de persones graduades universitàries.

Una peça fonamental per contribuir a l'assoliment dels objectius de l'estratègia Europa 2020 és el Marc estratègic per a la cooperació europea en l'àmbit de l'educació i la formació (ET 2020), l'instrument aprovat per la UE amb la finalitat de modernitzar l'educació i la formació a Europa. Aquest marc fixa quatre objectius globals: fer realitat l'aprenentatge permanent i la mobilitat, millorar la qualitat i l'eficàcia de l'educació i la formació, promoure l'equitat, la cohesió social i la ciutadania activa, i incrementar la creativitat i la innovació en tots els nivells de l'educació.

La UE, per mitjà de la Direcció General d'Educació i Cultura (DGEAC), promou diferents programes per tal d'ajudar que ciutadans, empreses i institucions col·laborin conjuntament a assolir els quatre objectius de l'ET 2020.

Entre aquests programes destaca, per la seva dimensió, el Programa d'Aprenentatge Permanent (Lifelong Learning Programme), que permet als ciutadans europeus aprofitar oportunitats d'aprenentatge en diferents països i diversos moments de la seva vida. Es divideix en quatre subprogrames —Comenius (ensenyament escolar), Erasmus (educació superior), Leonardo da Vinci (formació professional) i Grundtvit (educació d'adults)— complementats per un subprograma transversal. Les universitats catalanes tenen una àmplia experiència en aquest programa, que permet, entre altres aspectes, que els seus estudiants cursin part dels estudis en centres universitaris europeus, alhora que acullen estudiants estrangers dins de les seves aules.

Per fomentar la cooperació en educació i formació amb països externs a la UE, hi ha els programes de cooperació internacional de la DGEAC. Aquests programes busquen donar suport a altres països en els seus esforços de modernització, situar la UE com a centre d'excel·lència i millorar la qualitat dels recursos humans i dels serveis a la UE per mitjà de l'aprenentatge mutu i l'intercanvi de bones pràctiques.

Així, el programa Erasmus Mundus potencia la qualitat en l'ensenyament superior mitjançant beques i cooperació en l'àmbit acadèmic d'arreu del món i fomentant programes de màster i doctorat impartits conjuntament per diferents institucions. I el programa Tempus dóna suport a la modernització de l'educació superior als països que envolten la UE (Balcans, Europa de l'est i Àsia central, nord d'Àfrica i Orient Mitjà) i fomenta la millora de la qualitat i la convergència amb l'EEES.

AQU Catalunya desenvolupa la seva activitat mitjançant referents internacionals. Aquest fet ha permès que l'Agència hagi promogut accions conjuntes amb institucions d'educació superior, altres agències i organismes, tant nacionals com internacionals, dins dels programes de la DGEAC. Les principals accions que actualment s'estan desenvolupant en aquest àmbit són les següents:

  • Projecte ESABiH del programa Tempus. AQU Catalunya hi participa com a soci del consorci del projecte introduint els estàndards d'avaluació i els procediments d'acreditació dels programes educatius a les universitats de Bòsnia i Hercegovina.
  • Projecte JOQAR del programa Erasmus Mundus. AQU Catalunya hi col·labora en la promoció de procediments d'avaluació únics per a programes impartits conjuntament entre diferents institucions, per mitjà del desenvolupament d'acords de reconeixement multilateral entre agències de qualitat.
  • Projecte Eranet-Mundus del programa Erasmus Mundus. Aquest projecte, amb la participació d'AQU Catalunya, busca establir lligams estables i fluxos de mobilitat entre les universitats de Rússia i les universitats europees.
  • Projecte Jiser-Med del programa Erasmus Mundus. El projecte busca consolidar les relacions en l'àmbit de l'educació entre la UE i els països de l'àrea mediterrània.
  • Projecte CeQuInt del Programa d'Aprenentatge Permanent. En aquest projecte, que s'iniciarà el segon semestre del 2012, AQU Catalunya col·labora amb altres agències de qualitat europees en el desenvolupament de les bases per a uns procediments que permetin la certificació de la internacionalització de les universitats europees.

La participació de les universitats catalanes i d'AQU Catalunya en projectes dels programes de la DGEAC com ara els que hem esmentat ens permet establir enllaços amb altres institucions i organitzacions europees amb interessos similars, fomentar l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques i identificar aspectes de millora del nostre sistema universitari.

Segurament continuarem amb la crisis durant un temps, però també amb l'oportunitat d'aportar l'experiència i l'expertesa del nostre professorat, personal investigador i personal tècnic al desenvolupament de les prioritats estratègiques en matèria d'educació per a la construcció d'una nova Europa. Let's move!

1 Per aquestes dades, s'ha definit abandonament escolar com el percentatge de població de 18 a 24 anys que ha completat com a màxim la primera etapa d’Educació secundària i no segueix cap altre estudi o formació.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008