61

Juliol 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

Primeres impressions de l’avaluació externa internacional d’AQU Catalunya per ENQA

Josep Anton Ferré Vidal - Director

A les tres en punt del 29 de maig, tal com estava previst en el calendari de reunions, el comitè extern internacional que ha estat avaluant AQU Catalunya per renovar la seva pertinença a ENQA i al registre EQAR ha finalitzat la visita in situ a l'Agència. Com hem explicat durant aquest darrer any, és molt important que AQU Catalunya superi aquesta avaluació, igual que la de l'any 2007, atès que és un requisit imprescindible per dur a terme les tasques de verificació de les titulacions universitàries oficials.

Durant els dos dies que ha durat l'avaluació, s'han entrevistat amb una cinquantena de persones: president i membres del Consell de Direcció de l'Agència; responsables de la Secretaria d'Universitats i Recerca; presidents i membres de les comissions d'avaluació, tant de titulacions com de professorat; avaluadors i avaluadores de programes i centres; responsables de les unitats tècniques de qualitat de les universitats; membres de la Comissió Assessora d'Estudiants, i equip directiu i personal d'AQU Catalunya.

En finalitzar la visita, el comitè d'avaluació va anticipar-nos algunes de les qüestions més rellevants que es reflectiran a l'informe final d'avaluació externa i que m'agradaria compartir:

  • En primer lloc, ens han agraït com ha transcorregut el procés d'avaluació. Han valorat molt positivament que s'haguessin realitzat totes les audiències i, en especial, han apreciat la sinceritat i la franquesa amb què s'ha respost a les seves preguntes.
  • Han reconegut, també, la focalització i la voluntat de desenvolupar amb èxit els diferents programes d'avaluació, que consideren que poden ajudar realment a millorar les universitats catalanes.
  • Han percebut l'Agència com una learning organization, és a dir, una organització que utilitza el feedback i la metaavaluació dels seus programes de forma eficient per millorar i per adaptar-se als nous escenaris.
  • També han valorat la competència tècnica del personal de l'Agència, i han destacat l'ús eficient de les tecnologies de la informació en el treball diari (web, gestor documental, wikis d'avaluació, etc.).
  • I ens han felicitat per la dimensió internacional de l'Agència i per la implicació que hi ha en aquesta faceta.

Permeteu-me que, de tots aquests aspectes, en destaqui el fet que el comitè extern ens hagi percebut com una learning organization. Això, al nostre entendre, avala una manera de fer en la qual creiem: saber escoltar per millorar, fins i tot en les qüestions més controvertides. I, sobretot, enalteix les persones que des de la seva posició creuen en aquesta manera de fer i l'han aplicada fins al punt que és perceptible externament.

Amb la màxima prudència, atès que encara no tenim l'informe final —previst per a final de juliol— ni les resolucions d'ENQA i d'EQAR —previstes per a la tardor—, ens inclinem a pensar que el resultat de l'avaluació serà probablement favorable. Tot i així, com és lògic, a l'informe es reflectiran recomanacions de millora, que, tal com ja hem demostrat, amb la implicació de tothom serem capaços d'assumir per tal de millorar.

El president i jo mateix volem agrair al personal de l'Agència, als acadèmics, als professionals, als estudiants, a les unitats tècniques de qualitat, als vicerectors de qualitat, als responsables universitaris i del Govern de Catalunya, i a totes les persones que han treballat per a la millora de la qualitat, tota la feina feta en aquest procés, la de preparació de l'avaluació i la d'aquests dos dies tan intensos; però també la feina feta ahir, la d'abans-d'ahir, la dels mesos passats i la d'aquests darrers anys, sense la qual hagués estat impossible ser com som.

I, en la meva condició mai oblidada de professor, us dono unes gràcies especials en nom de les universitats i dels universitaris i universitàries de Catalunya. Gràcies a la feina que l'Agència, l'Administració i les universitats han fet, avui les universitats catalanes són millors i tenen un més bon posicionament en aquest món tan global i tan complicat.

Llàstima que la feina feta no ens deslliuri, almenys, d'una part de la que ens queda encara per fer, tant en l'àmbit de l'avaluació dels ensenyaments com en l'avaluació del professorat! Permeteu-me, però, posar l'exemple de la que tenim a tocar dels dits i ara només cal un darrer esforç per completar, allò que fins i tot els membres del comitè ja anomenaven familiarment el framework. Cal perfeccionar el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació en la línia de la simplificació dels processos, i abans d'acabar l'any hem d'haver dibuixat de forma consensuada el procés d'acreditació dels ensenyaments universitaris.

Hem de fer honor a la impressió que hem creat en el comitè extern. I, si ens han vist com una learning organization, ara hem d'aprendre, malgrat les dificultats actuals, a dissenyar processos sostenibles, viables i útils per a la millora del sistema universitari. Estic segur que ho sabrem fer, i més si aquest gran equip humà manté l'entusiasme per la qualitat de les universitats.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008