61

Juliol 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
12.06.2012

Sessió plenària de la Comissió d'Avaluació de la Recerca

La Comissió d'Avaluació de la Recerca (CAR) s'ha reunit l'11 de juny en sessió plenària per establir el procediment i els terminis de les convocatòries 2012-2013 d'emissió d'acreditacions de recerca i de recerca avançada. Els terminis de presentació de sol·licituds de les pròximes convocatòries són els següents:

  • Del 15 d'octubre de 2012 al 31 d'octubre de 2012, ambdós inclosos.
  • Del 8 d'abril de 2013 al 26 d'abril de 2013, ambdós inclosos.

La CAR també ha acordat modificar els criteris d'avaluació de l'apartat Publicacions de l'àmbit d'Enginyeria i Arquitectura.

Sessió plenària de la CAR

La CAR s'ha reunit a les dependències d'AQU Catalunya l'11 de juny

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008