61

Juliol 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
08.05.2012

Metodologia i resultats del projecte FLLLEX

El FLLLEX (The Impact of LifeLong Learning Strategies on Professional Higher Education) és un projecte d'ENQA adreçat a avaluar les polítiques relacionades amb la formació continuada a les institucions d'ensenyament superior. AQU Catalunya ha liderat la preparació de la metodologia d'autoavaluació d'aquestes polítiques i estratègies a les universitats.

Recentment s'han publicat la metodologia i els resultats d'aquest projecte.

link FLLLEX-Radar. A self-assessment instrument for Lifelong Learning in Professional Higher Education

link FLLLEX project Results and Recommendations. Towards an institutional strategy for Lifelong Learning in Higher Professional Education

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008