61

Juliol 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Accountability: oportunitat de millora o mal de mals?
    Dimarts 29 de maig vaig tenir l'ocasió de participar en la tanda d'entrevistes programada pel comitè d'avaluació extern d'ENQA, en el marc del procés d'avaluació internacional d'AQU Catalunya. Com a membre de la Comissió d'Estudiants i col·laborador del programa AUDIT 2010, se'm va oferir l'oportunitat de poder aclarir quina és la implicació dels estudiants en el si de l'Agència.

    Francament, quan el senyor Josep Anton Ferré ens va informar, a la sessió preestival de la Comissió d'Estudiants, que AQU Catalunya seria avaluada i que el comitè avaluador també volia reunir-se amb nosaltres, em vaig sentir coautor i responsable. No en va els estudiants estem tan implicats en els projectes de l'Agència que, en part, es prioritzen determinades actuacions fruit dels nostres consells, cosa que no pot deixar de ser parcialment també responsabilitat nostra.
    Alfonso Martin Gallego - Membre de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008