62

Setembre 2012

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Desenvolupament de la convocatòria 2011 del programa AUDIT
  En aquesta convocatòria, l'experiència i el coneixement per part de les universitats tant del procés com dels criteris d'avaluació del programa AUDIT s'han fet palesos en els SGIQ presentats, cosa que ha facilitat el procés d'avaluació. A més, en la majoria de SGIQ presentats s'han tingut en compte recomanacions d'informes corresponents a SGIQ d'altres centres de la mateixa universitat.
  Esther Adot Giménez - Gestora de projectes de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • AQU Catalunya compleix satisfactòriament els estàndards europeus
  Per ser membres de la xarxa europea d'agències de qualitat (ENQA) i estar inscrites al registre europeu d'agències de qualitat (EQAR), les agències europees han de superar una avaluació externa internacional cada cinc anys, basada en el compliment dels estàndards i directrius d'ENQA.
  Redacció - AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008