62

Setembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
29.08.2012

La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador només avaluarà el professorat lector

D'acord amb el Reial decret 989/2008, de 13 de juny, el proper mes de maig de 2013 finalitza el termini perquè les universitats puguin convocar concursos per a la contractació de professorat col·laborador. Per aquest motiu, la Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador d'AQU Catalunya ha acordat en sessió plenària que la pròxima convocatòria d'emissió d'informes de lector i col·laborador (setembre 2012) serà la darrera en què s'admetran sol·licituds de professorat col·laborador.

AQU Catalunya ha informat d'aquesta mesura els vicerectorats de professorat de les universitats catalanes.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008