62

Setembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
20.07.2012

S'estableixen els terminis de les pròximes convocatòries per a l'emissió d'acreditacions de recerca i recerca avançada

Les convocatòries per a la sol·licitud de les acreditacions de recerca i recerca avançada tindran lloc en els períodes següents:

  • Del 15 al 31 d'octubre de 2012, ambdós inclosos.
  • Del 8 al 26 d'abril de 2013, ambdós inclosos.

A l'apartat Professorat del web d'AQU Catalunya s'informa del procediment i la documentació que cal presentar per optar a aquestes acreditacions.

PDF PDF Resolució ECO/1443/2012, de 9 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

PDF PDF Resolució ECO/1444/2012, de 9 de juliol, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió de l'acreditació de recerca avançada, d'acord amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008