63

Novembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te
25.10.2012

Reunió amb els vicerectorats de qualitat i ordenació acadčmica de les universitats catalanes

AQU Catalunya s'ha reunit amb els vicerectors i vicerectores de qualitat i ordenació acadèmica, i les unitats tècniques de qualitat de les universitats catalanes per fer balanç de l'estat de l'avaluació de les titulacions oficials.

L'Agència ha presentat els resultats dels processos de verificació i modificació del darrer any, la previsió de titulacions que s'han d'avaluar per al curs vinent, les accions que es volen implementar per tal de simplificar aquests processos i la primera proposta d'indicadors per fer el seguiment dels programes de doctorat.

Durant la sessió, que ha tingut lloc el 23 d'octubre, AQU Catalunya també ha compartit amb els responsables universitaris el projecte de llançament de la 5a enquesta d'inserció laboral que es realitzarà l'any 2014.

Finalment, AQU Catalunya ha presentat el projecte d'enquesta sobre la satisfacció dels estudiants. En aquest sentit, vicerectorats, unitats tècniques i Agència han acordat crear grups de treball per revisar-ne el contingut i definir la metodologia del treball de camp.

Reunió amb els responsables universitaris de les titulacions

La reunió ha tingut lloc el 23 d'octubre a les dependències de l'Agència

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008