63

Novembre 2012

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

El projecte Eranet-Mundus

Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate - Coordinador acadčmic del programa Eranet-Mundus, UB

La Universitat de Barcelona coordina des de l'any 2011 el projecte Eranet-Mundus (Euro-Russian Academic Network-Mundus, 2011-2015), dins del programa de la Unió Europea Erasmus Mundus, que vol reforçar la qualitat de l'ensenyament universitari a Europa i alhora promoure el diàleg i l'entesa entre les persones i les institucions de diferents cultures per mitjà de la cooperació amb països de fora de les fronteres de la Unió Europea. Concretament, el projecte Eranet-Mundus s'emmarca dins de l'anomenada Acció 2 del programa Erasmus Mundus, centrada en les relacions entre institucions d'educació superior europees i d'altres països.

El consorci de l'Eranet-Mundus està format per deu universitats europees —a més de la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Radboud de Nimega, la Universitat de Poitiers, la Universitat de Duisburg-Essen, la Universitat Friedrich Schiller de Jena, la Universitat de Glasgow, la Universitat Jagellònica de Cracòvia, la Universitat de Siena i l'Escola Superior d'Agricultura de Nitra—, vuit universitats russes —la Universitat Estatal de Sant Petersburg, la Universitat Hidrometeorològica Estatal de Sant Petersburg, la Universitat Pedagògica Estatal de Pskov, la Universitat Estatal dels Urals del Sud, la Universitat Federal de Sibèria, la Universitat Estatal Lomonosov de Moscou, la Universitat Estatal de Iaroslavl i la Universitat Estatal Lobatxevski de Nižnij Novgorod— i cinc entitats associades —l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), l'Agència Nacional d'Acreditació de la Federació Russa, el Comitè per a la Preservació de la Natura de la Societat Geogràfica Russa, l'Associació Amics del Bàltic i l'Instituto Superior del Medio Ambiente (ISM).

Eranet-Mundus estableix fluxos de mobilitat mitjançant beques d'un a trenta-sis mesos de durada entre les universitats del consorci, concretament entre l'alumnat de tots els nivells de l'ensenyament universitari (estudiants de grau i de màster i doctorands), el personal docent i investigador, i el personal d'administració i serveis. A més a més, el programa també preveu la participació d'estudiants i de professorat que no formen part del consorci del projecte i de ciutadans de la Federació Russa en situació de vulnerabilitat. La dotació pressupostària de l'Eranet-Mundus és d'uns 2,5 milions d'euros. El projecte és una oportunitat perquè les universitats russes coneguin l'experiència de les europees i viceversa, i perquè això els ajudi a afrontar amb èxit els reptes de l'ensenyament superior de la societat d'avui.

L'objectiu principal de l'Eranet-Mundus és crear un marc estable per a la mobilitat d'estudiants i una plataforma per a col·laboracions futures, i alhora contribuir a respondre a les necessitats formatives tant dels països de la Unió Europea com de Rússia. Un altre objectiu del projecte és formar noves generacions de docents en els diferents nivells educatius, un sector professional que a Rússia es troba en un procés d'envelliment, i evitar la fugida de cervells investigadors en procés de formació. Eranet-Mundus té, finalment, l'objectiu d'eixamplar i de reforçar la cooperació internacional en qüestions com ara els drets civils i la ciutadania o el desenvolupament sostenible, a més de promoure la consciència de la importància de la diversitat lingüística i cultural.

La gestió del programa la realitzen les universitats i els membres associats del consorci mitjançant l'activitat de grups de treball, com són el Grup Executiu, el Grup de Qualitat, el Grup de Selecció i Reconeixement, el Grup de Sostenibilitat i el Grup de Comunicació. El Grup de Qualitat s'encarrega d'establir els índexs de qualitat a partir dels quals es realitzarà la valoració del programa per part de l'Agència Executiva en l'àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA) i per part de les mateixes universitats participants. Aquest grup el formen, a més de dues universitats europees i dues de russes, AQU Catalunya i l'Agència Nacional d'Acreditació de la Federació Russa, membres de l'Associació Europea de Qualitat en l'Educació Superior (ENQA) i el Registre Europeu de Qualitat en l'Educació Superior. La participació d'aquestes dues entitats en el Grup i en l'Eranet-Mundus en general és d'una gran importància i ha estat especialment valorada per l'EACEA, ja que, entre altres aspectes, garanteix la qualitat dels procediments aplicats i dels productes acadèmics proposats i assegura la transparència en la implementació del projecte.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2012 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008