65

Març 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
21.02.2013

S'obre la primera convocatòria de 2013 d'emissió d'informes de professorat lector

El proper 25 de febrer s'obre el primer termini de 2013 per presentar les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector. Les persones interessades podran fer aquest tràmit, de forma telemàtica, a través de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, totes les convocatòries d'avaluació de professorat d'AQU Catalunya es gestionaran des de l'OVT.

La integració a l'OVT suposa una simplificació dels processos d'entrada de les sol·licituds, una reducció dels documents que la persona ha d'aportar i un aprofitament de les eines tecnològiques de la plataforma que permetrà agilitar tot el procés.

L'entrada de sol·licituds a l'OVT permet a la persona sol·licitant fer tots els tràmits de manera telemàtica: la sol·licitud es descarrega des de l'OVT i, un cop emplenada i enviada online, documentació requerida s'adjunta a través del mateix portal. El pagament de les taxes corresponents es pot fer amb targeta de crèdit o mitjançant carta de pagament.

A més, la persona sol·licitant no cal que accedeixi a l'OVT amb un usuari i una contrasenya, sinó que ho pot fer directament, sense requeriment de cap certificat digital. En aquest cas és necessari imprimir l'acusament de rebuda de la sol·licitud, signar-lo i enviar-lo per correu postal a AQU Catalunya. Tanmateix, la plataforma està preparada perquè el formulari de sol·licitud es pugui signar utilitzant un certificat digital d'ús comú com ara: certificat IDCAT, DNI electrònic, certificat de Firma profesional, Camerfirma, etc.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008