65

Març 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
13.02.2013

Seminari d'hivern 2013 d'ECA

AQU Catalunya va participar a l'ECA Winter Seminar 2013 "Mutual recognition and the Bucharest Communique", organitzat per la NVAO, que va tenir lloc a La Haia (Holanda) el passat 17 de gener.

Aprofitant la trobada, els grups de treball d'ECA Working Group 2: Institutional accreditation & audits, i Working Group 4: Mutual learning & best practices, tots dos amb representació de l'Agència, van definir les línies de treball per a l'any 2013.

Enllaç extern Més informació


Autoria: NVAO 
Foto: NVAO

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008