65

Març 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
18.01.2013

AQU Catalunya fixa les convocatòries de 2013 d'avaluació de professorat lector

La Comissió de Professorat Lector i Professorat Col·laborador ha aprovat el procediment i els terminis per a l'emissió dels informes previs a la contractació del professorat lector de l'any 2013. Els períodes de presentació de sol·licitud establerts són els següents:

  • del 25 de febrer al 15 de març de 2013, ambdós inclosos.
  • del 12 al 30 de setembre de 2013, ambdós inclosos.

Document PDF PDF Resolució ECO/15/2013, de 7 de gener, per la qual es dóna publicitat al procediment per a l'emissió dels informes previs a la selecció per a la contractació de professorat lector de les universitats públiques per a l'any 2013.

Enllaç extern Presentació de sol·licituds per a professorat lector

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008