65

Març 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Reflexions sobre el funcionament del "Manual d'avaluació docent del professorat de la UPC"
    Ja fa cinc anys que a la UPC vam posar en marxa l'avaluació de l'activitat docent del professorat de la nostra universitat seguint el manual corresponent. Aquest manual es va desenvolupar segons les directrius d'AQU Catalunya i va ser aprovat pel Consell de Govern de la UPC, i homologat posteriorment per la mateixa AQU Catalunya. Seguint aquest manual, a hores d'ara ja s'han avaluat un total aproximat de 1.500 sol·licituds. A més, estem acabant la renovació de les cinc comissions avaluadores específiques d'aquest procés i estem entrant en la seva reacreditació. Alhora, també estem actualitzant aquest manual d'avaluació docent, per tal de recollir la solució a diverses situacions que no vam saber anticipar al seu moment i que han anat sorgint durant els darrers cinc anys, com ara la implementació de les noves titulacions de l'EEES amb les noves unitats de mesura de l'activitat docent (crèdits ECTS), les noves figures de contractació de professorat, etc. Tot això fa pensar que ara és un bon moment per reflexionar una mica sobre la seva implementació, el funcionament i els resultats.
    Gabriel Bugeda Castelltort - Vicerector de Qualitat i Responsabilitat Social de la UPC
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. de Sancho de Ávila, 125-129, 1a planta 08018 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008