66

Maig 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
26.03.2013

Revisió dels ESG

A la conferencia de ministres europeus d'educació superior que va tenir lloc a Bucarest al 2012, es va acordar la revisió dels estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES, amb l'objectiu d'adoptar-los a la pròxima conferència de ministres a Yerevan, Armènia, al 2015.

Un grup de treball format per BUSINESSEUROPEEducation International, ENQA, ESU, EUA, EURASHE i EQAR és l'encarregat de preparar la proposta inicial dels ESG revisats. Per fer-ho, ha obert una convocatòria, adreçada a tots els agents implicats i interessats, per rebre propostes d'ESG revisats.

AQU Catalunya ja ha fet arribar al grup de treball la seva proposta.

PDF PDF A proposal by AQU Catalunya for the revision of the ESG (2013)

Enllaç extern Official website of the ESG revision

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008