66

Maig 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
07.03.2013

Reunió de la Comissió d'Estudiants

El 5 de març ha tingut lloc la primera reunió de 2013 de la Comissió d'Estudiants d'AQU Catalunya, òrgan assessor que treballa per ampliar i sistematitzar la participació dels estudiants en les activitats d'avaluació de l'Agència i en aquells projectes que tenen un impacte directe sobre el col·lectiu de l'estudiantat.

Durant la sessió, el director d'AQU Catalunya ha presentat el desenvolupament dels processos del Marc VSMA i l'esborrany de la metodologia d'acreditació de les titulacions oficials; les responsables de l'estudi d'Inserció laboral han informat dels nous indicadors d'aquest àmbit que s'inclouran properament al WINDDAT; i finalment, el cap de l'Àrea de Professorat i Recerca ha explicat l'estratègia per a la reacreditació dels Manuals d'avaluació docent per al 2013. L'Agència treballa per implicar els estudiants i conèixer la seva opinió sobre el disseny i desenvolupament dels projectes esmentat.

Reunió de la Comissió d'Estudiants

La primera reunió de 2013 de la Comissió d'Estudiants ha tingut lloc el
5 de març.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008