66

Maig 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
16.04.2013

Conferència biennal 2013 de la INQAAHE

La conferència biennal 2013 de la Xarxa internacional d'agències d'assegurament de la qualitat de l'educació superior, INQAAHE, organitzada pel Consell d'avaluació i acreditació de l'educació superior de Taiwan (HEEACT), va tenir lloc a Taipei del 8 a l'11 d'abril.

Sota el títol "Gestió de la diversitat: la sostenibilitat dels processos d'assegurament de la qualitat", va tractar els temes següents:

  1. La garantia de la qualitat de l'educació transfronterera.
  2. Enfocaments innovadors per a la garantia externa de la qualitat en l'educació superior.
  3. L'impacte i els efectes de l'assegurament intern i extern de la qualitat.
  4. Els marcs nacionals de qualificacions i els seus vincles amb la garantia de la qualitat.

El cap de l'àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU Catalunya i membre del Board de l'ENQA, Josep Grifoll, va participar en la taula rodona sobre L'impacte i els efectes de l'assegurament intern i extern de la qualitat.

La INQAAHE és una associació mundial de més de 200 organitzacions, la majoria agències, dedicades a l'assegurament de la qualitat de l'educació superior.

INQAAHE 2013 Conference

A la dreta, Josep Grifoll, cap de l'àrea d'Avaluació de la Qualitat d'AQU
Catalunya i membre del Board de l'ENQA. FOTO: Pauline Tang (THE-ICE)

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008