67

Juliol 2013

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Catalunya: cap a un model propi d'assegurament i millora de la qualitat de l'ensenyament superior?
  Assumint la dificultat de fer previsions de futur en l'àmbit de la garantia i la millora de l'ensenyament superior, s'entreveuen tres possibles moviments a escala europea: el primer moviment va en la línia d'una major dimensió europea en els sistemes d'assegurament de la qualitat; el segon pot portar-nos a una reducció dràstica en la intensitat dels processos d'avaluació; el tercer proposa una transformació de les agències nacionals en espais de trobada de les comunitats acadèmiques i dels grups interessats en la qualitat de l'ensenyament superior.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • Conclusions de la jornada "La reacreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes"
  El passat 16 d'abril, a la seu d'AQU Catalunya, més de 80 persones —entre vicerectors, acadèmics, estudiants i personal tècnic de les universitats i de l'Agència— van fer balanç del programa d'avaluació de la docència a les universitats catalanes i en van debatre els reptes.
  Redacció - AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008