el

Butlletí

Publicació bimestral d'AQU Catalunya

67

Juliol 2013

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

AQU Catalunya: instrument de millora de les universitats catalanes

Ara que tot just enceto la meva etapa com a president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya vull, en aquest inici, expressar tres breus consideracions:

La primera ha de ser d'agraïment. Agraïment al Govern de la Generalitat, que m'ha nomenat per a aquest càrrec, en especial al conseller Andreu Mas-Colell i al secretari d'Universitats i Recerca, Antoni Castellà. Agraïment també a la feina feta durant els períodes dels presidents anteriors: Antoni Serra Ramoneda i Joaquim Prats Cuevas. Ells, amb els diversos directors que ha tingut l'Agència fins ara ―David Serrat, Gemma Rauret, Javier Barà i el director actual, Josep A. Ferré―, han sabut fer de l'Agència una institució molt ben valorada al si del sistema universitari català i, també, en l'àmbit internacional. Anar dotant-nos d'estructures com aquesta ens fa més consistents com a país i ens permet augmentar la nostra reputació.

La segona consideració és que ara, en començar, em toca aprendre. L'Agència compta amb un conjunt de professionals amb experiència amb els quals jo he de saber esbrinar com han fet el que fins avui s'ha fet i com tenen pensat el futur. No vinc a donar lliçons, sinó a aprendre'n, a mirar com sonen els diversos instruments i com s'articulen els uns amb els altres. Una vegada m'hagi capbussat en la vida interna de la institució, arribarà l'hora de tractar de coordinar els seus moviments per treure'n el màxim rendiment.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Catalunya: cap a un model propi d'assegurament i millora de la qualitat de l'ensenyament superior?
  Assumint la dificultat de fer previsions de futur en l'àmbit de la garantia i la millora de l'ensenyament superior, s'entreveuen tres possibles moviments a escala europea: el primer moviment va en la línia d'una major dimensió europea en els sistemes d'assegurament de la qualitat; el segon pot portar-nos a una reducció dràstica en la intensitat dels processos d'avaluació; el tercer proposa una transformació de les agències nacionals en espais de trobada de les comunitats acadèmiques i dels grups interessats en la qualitat de l'ensenyament superior.
  Josep Grifoll Saurí - Director tècnic de l'Àrea d'Avaluació de la Qualitat
 • Conclusions de la jornada "La reacreditació dels manuals d'avaluació docent de les universitats públiques catalanes"
  El passat 16 d'abril, a la seu d'AQU Catalunya, més de 80 persones —entre vicerectors, acadèmics, estudiants i personal tècnic de les universitats i de l'Agència— van fer balanç del programa d'avaluació de la docència a les universitats catalanes i en van debatre els reptes.
  Redacció - AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Per què l'estudi de satisfacció dels "nostres" graduats i graduades?

  Dolors Baena Tostado i Jordi Casanova Maturana
  Servei de Planificació i Anàlisi de l'Agència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona

  Dins les accions que se segueixen per a la millora de la qualitat de les universitats i, explícitament, en el procés de seguiment de les titulacions, recollir la percepció dels estudiants respecte dels estudis que tot just han finalitzat es presenta com un element clau i rellevant, atès que pot aportar una visió personal del conjunt de l'ensenyament, sens dubte necessari per a la millora del programa formatiu.

  En aquest sentit, aquest article vol donar a conèixer un dels projectes que, coordinat des d'AQU Catalunya, està duent a terme el conjunt de les universitats catalanes: el disseny de l'enquesta de satisfacció de graduats i graduades tot coincidint amb la primera promoció provinent dels graus adaptats a l'EEES.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008