67

Juliol 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
14.06.2013

AQU Catalunya avaluarà l'activitat investigadora del PDI del TecnoCampus Mataró-Maresme

AQU Catalunya ha signat un conveni amb el TecnoCampus Mataró-Maresme per tal d'avaluar l'activitat investigadora del seu personal docent i/o investigador. Els criteris i el procediment que s'utilitzaran són els mateixos amb els quals s'avalua l'activitat investigadora del personal docent i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques catalanes i del professorat de les universitats privades.

Més informació

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008