67

Juliol 2013

  • Enviar
  • Subscriu-te
15.05.2013

AQU Catalunya publica el treball COM ELABORAR, TUTORITZAR I AVALUAR UN TREBALL DE FI DE MÀSTER

Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball de Fi de MàsterEl document Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball de Fi de Màster està concebut des d'una triple perspectiva: la de l'estudiantat, que aprèn com plantejar, redactar i presentar un projecte o assaig d'alt nivell universitari; la del professorat tutor, que redescobreix la vàlua de la seva tasca d'acompanyament —individual o en grup— pel fet de garantir el seguiment i procés continu en l'elaboració de cada fase, i la de l'avaluació —basada en el sistema de rúbriques— indispensable per a tots els agents que intervenen en el treball, desitjosos d'aconseguir l'excel·lència a la universitat actual. Així, la guia orienta cada pas de l'estudiant, aprofundeix en la tasca tutorial i clarifica els processos d'avaluació de les comissions.

Aquest treball l'han coordinat Mª Luisa Rodríguez i Juan Llanes, professors de la Universitat de Barcelona.


PDF PDF Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball de Fi de Màster

Excel XLS Fitxa d'avaluació del Treball de Fi de Màster per a la comissió

Excel XLS Fitxa d'avaluació del Treball de Fi de Màster per al tutor

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008