68

Setembre 2013

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • L'avaluació dels ensenyaments artístics superiors
  Els ensenyaments artístics universitaris s'ofereixen principalment a les facultats de Belles Arts, les facultats de Ciències de la Comunicació i les escoles d'Arquitectura. En són un exemple els graus en Disseny, en Conservació i Restauració de Béns Culturals o en Arts Escèniques, i també una variada oferta de màsters universitaris i doctorats.
  Núria Comet Señal - Coordinadora de projectes i de qualitat interna
 • Anàlisi sobre la progressió acadèmica del professorat lector
  Quan una universitat ofereix un contracte temporal de professor lector a un jove professor, se n'espera que en el període de cinc anys hagi assolit prou mèrits per poder demanar una acreditació de recerca per tal de poder optar a un contracte indefinit, que permet accedir a categories superiors, especialment a un contracte de professor agregat. En general, el professorat lector afronta una important dedicació docent i, especialment, una important tasca investigadora. Com s'està produint aquest trànsit?
  Esteve Arboix Codina - Cap de l'Àrea de Professorat i Recerca
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008