68

Setembre 2013

 • Enviar
 • Subscriu-te

OPINIÓ

 • Una fita en els ensenyaments superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals
  El 3 de juliol de 2013 AQU Catalunya va lliurar els informes finals d'avaluació de verificació dels títols superiors de Dansa, Art Dramàtic, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Disseny i Música.

  El camí per assolir aquesta fita ha estat llarg i complex. Tanmateix, ha acabat esdevenint una experiència pionera a Catalunya i a tot l'Estat espanyol, ja que una agència encarregada de garantir la qualitat del sistema universitari ha verificat uns estudis superiors que s'imparteixen fora de la universitat. Des de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC) ens sentim molt satisfets de tot el procés realitzat, d'una banda, per la rellevància del fet i, de l'altra, per l'esforç de col·laboració de tots els estaments de l'Escola, que ha permès reforçar la missió de la nostra institució, que no és altra que formar els futurs conservadors-restauradors del patrimoni cultural.
  Miquel Mirambell Abancó - Director de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya
 • La verificació, un procés de futur
  El procés de verificació ha estat especialment positiu per a nosaltres, ja que ha coincidit amb el fet que Eòlia, malgrat haver estat fundada l'any 2000, ha encetat recentment el seu camí com a escola superior. Aquest paisatge de canvi ens ha permès fer un projecte integral, tot adaptant tots els nostres plantejaments organitzatius i programàtics als requeriments del marc universitari en el qual ara estem inscrits. Òbviament, l'exhaustiu procés de verificació (en aquesta fase introductòria) ens ha permès fer una reflexió profunda sobre el nostre projecte des de paràmetres amb els quals no sempre estàvem familiaritzats. Malgrat tot, el plantejament del Pla Bolonya té un encaix especialment ric i escaient en els estudis artístics, més que no pas en altres àmbits del coneixement. I en el terreny pedagògic ens ha permès fer un plantejament molt consistent sense haver de trair la nostra pròpia filosofia de treball.
  Josep Galindo Solé - Director d'EÒLIA, Escola Superior d'Art Dramàtic
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

C. dels Vergós, 36-42. 08017 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2013 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008